14 april 2016

Presentatie aanvalsplan veiligheid door burgemeester blanksma

Ruim een maand geleden is een Raadsinformatiebrief doorgestuurd, waarmee de Gemeente Helmond o.a. de buurtpreventieteams en wijkraden op de hoogte hebben gesteld van de veiligheidscijfers in de gemeente Helmond. Conclusie daaruit was dat Helmond sinds 2011 een beduidend veiliger stad is geworden, maar dat de ontwikkeling slechter is dan in veel andere steden van vergelijkbare grootte. Zoals toen al aangekondigd komt de gemeente Helmond met een aanvalsplan: een intensivering van het beleid om de gesignaleerde trend te keren.

Op donderdag 14 april heeft burgemeester Blanksma een zeer heldere presentatie gegeven over de (gedaalde) misdaadcijfers, maar ook de pijn-en zorgpunten besproken. Samen met justitie, politie en andere stakeholders, is op basis van analyse van de cijfers een "aanvalsplan veiligheid" opgesteld. Een ambitieus plan om met name de "High Impact crimes" sterk terug te dringen. De aanwezige officier van justitie, politie en wethouder de Leeuw gaven nog een extra toelichting. De rol van de buurtpreventieteams, wijkraden en Stadswacht is essentieel. Preventie is immers een goed middel bij het terugdringen van criminaliteit. De gemeente Helmond zal de buurtpreventieteams hierbij maximaal ondersteunen. Daarnaast neemt de gemeente Helmond allerlei maatregelen om de criminaliteit terug te dringen. Hiervoor heeft de burgemeester comittment gevraagd aan de raad. Deze steunen de voorstellen unaniem.

Burgemeester Blanksma was zeer verheugd dat op de publeke tribune vele buurtpreventieteams en leden van wijkraden aanwezig waren. De betrokkenheid van vele inwoners van de stad Helmond bij het thema veiligheid geeft aan dat veiligheid iets is van ons allemaal!

 

 

 

 

 

« Terug naar het overzicht