02 oktober 2017

Waar staat EHBO-vereniging Helmond voor?

De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen al datgene wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde, geestelijk en lichamelijke Eerste Hulp bij ongevallen en acuut optredende ziektebeelden, zulks in de ruimste zin des woords.

Dit tracht zij te bereiken door:

Het organiseren van cursussen:

  • Eerste Hulpverlener, BLS (reanimatie) / AED en Eerste Hulp aan kinderen
  • het organiseren van de voortgezette opleiding van gediplomeerde Eerste Hulpverleners
  • hulpverlening bij evenementen
  • een doelgerichte propaganda

Haar cursuslokaal
De cursussen kunnen zowel op locatie, als op de locatie van EHBO-vereniging Helmond (Sociaal Cultureel Centrum “Parkzicht”)  adres Dierdonkpark 6 5709 PZ Helmond worden gegeven.

In Parkzicht Helmond heeft zij 2 moderne leslokalen tot haar beschikking. Zij maakt hier gebruik van moderne leer- en hulpmiddelen.

Haar opleidingen

Op 24 oktober start er weer een basiscursus Eerste Hulp, waarvoor nog plaatsen beschikbaar zijn.

Ook wordt er in Oktober weer een cursus Eerste Hulp aan kinderen gestart, waarvoor U zich kunt opgeven.

Meldt u voor beide cursussen zo snel mogelijk aan bij de secretaris van de vereniging.

Deze is te bereiken via mailadres secretariaat@ehbo-helmond.nl of via onze website: http://www.ehbo-helmond.nl 

 

 

 

« Terug naar het overzicht