10 februari 2019

In november 2018 heeft de gemeenteraad van Helmond het Masterplan Integrale Veiligheid 2019-2022 vastgesteld. Hier hebben inwoners eerder een belangrijke bijdrage aan geleverd.  

De volgende stap: ontwikkeling wijkagenda’s
In het Masterplan Integrale Veiligheid 2019-2022 is het al aangekondigd: per wijk wordt er een wijkagenda ontwikkeld met veiligheidsspeerpunten voor dit gebied. We werken immers dichtbij de inwoner, in de wijken en buurten, ook vanuit veiligheid en naleving. Hiermee zijn we in staat ‘veiligheid dichtbij’ daadwerkelijk op orde te krijgen.

Schrijf mee aan uw eigen wijkagenda
Graag nodigen we u uit om deel te nemen aan de bijeenkomst maandag 18 februari 2019 vanaf 17.00u in City Resort Helmond (Fitland). U gaat hier samen met mensen uit uw eigen wijk en professionals aan de slag met de veiligheidsagenda voor uw wijk.

We starten om 18.00 uur met het programma. Tussen 17.00 en 18.00 uur bieden wij u de mogelijkheid om gezamenlijk een broodje te eten.

Voor iedere wijk staat een aparte ‘wijktafel’ waaraan u plaats kunt nemen. Doel is om met betrokken bewoners, ondernemers en professionals de veiligheidsspeerpunten per wijk te benoemen en om te zetten in 11 concrete aanpakken.

Het resultaat zal bestaan uit 11 wijkagenda’s die met elkaar verbonden en ‘op maat’ gemaakt zijn. Per ‘wijktafel’ kunnen maximaal 10 personen deelnemen.

Planning bijeenkomst
De planning voor de werkconferentie ziet er als volgt uit:

·       17:00 Broodje/drankje 

·       18:00 Start programma met doel van deze werkconferentie en opbouw programma, door Sander Schaepman, hoofd Veiligheid & Naleving en dagvoorzitter Maartje van Rossum

·       18:10 Toelichten kader Integrale Veiligheidsplan en de vraag die er ligt aan de wijken. Vervolgens toelichten van de visualisaties van facts & figures per wijk & veiligheidsdoel per wijk 

·       18:30 Per wijk aanscherpen doel voor komende 2 jaar: klopt dit doel, scherp aan vanuit verschillende perspectieven. En welke resultaten willen jullie  dan concreet bereiken in deze wijk?

·       19:00 #HOEDAN? Inspiratie in vogelvlucht, vanuit Brainport innovaties, werkende aanpakken uit het land of successen uit de wijk zelf 

·       19:30 Pauze

·       19:45 #HOEDAN? Welke strategieën kunnen we bedenken om jullie wijkdoel te bereiken? 15’  brainstorm  en 45’ concretiseren en vangen in wijkagenda.

·       20:45 Plenair terughoren van een aantal tafels waar ze echt in geloven, en wat nog verder uitgewerkt moet worden. Afspraken maken over vervolg.  

·       21:00  Einde programma 

 

Aanmelden
Wilt u meepraten over de veiligheid in uw wijk en over uw wijkagenda? Meld u zich dan uiterlijk dinsdag 12 februari 2019 aan door een email te sturen naar: wijkagenda@helmond.nl.

Wilt u daarbij de volgende zaken aangeven?:

·       Uw naam/namen

·       Contactgegevens (tel.nr/emailadres)

·       Uw wijk

·       Vanuit welke hoedanigheid u de werkconferentie bezoekt (wijkraad, buurtpreventieteam, WhatsApp-preventiegroep, anders, namelijk …).

Kijkend naar het beperkt aantal mogelijke deelnemers per wijktafel verzoeken wij u vriendelijk om aan te geven of u met één of twee afgevaardigden vanuit uw raad, team of groep aan de conferentie wilt deelnemen.

Zodra we de aanmeldingen binnen hebben en blijkt dat het aantal aanmeldingen per wijktafel groter is dan het aantal beschikbare plaatsen nemen wij contact met u op. 

Vragen
Voor vragen over de bijeenkomst kunt u terecht bij mevrouw I. Van Lieshout. Zij is bereikbaar op telefoonnummer (0492) 58 72 91.

« Terug naar het overzicht