Buurtpreventie TEAM starten

In veel wijken in Helmond zijn buurtpreventieprojecten. Het doel van een buurtpreventieteam is dat een buurt veiliger en leefbaarder wordt. Bewoners letten extra op en informeren elkaar en de politie of andere instanties. Ook organiseren bewoners activiteiten in en voor de buurt, waardoor ze elkaar leren kennen.

Start en ondersteuning buurtpreventieteams

De politie ondersteunt in Helmond de opzet van buurtpreventieteams volgens een 7-stappenplan. Betrokkenheid van bewoners uit de buurt is een belangrijke voorwaarde voor succes. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw wijkagent via Mijn buurt. Als u uw postcode invult op deze website komt u direct bij politie-informatie over uw eigen buurt. Ook kunt u informeren voor ondersteuning bij buurtpreventie bij de opbouwwerker van de LEV-Groep in uw wijk.

Aanvragen startsubsidie

Door de politie goedgekeurde nieuwe teams kunnen bij de gemeente een startsubsidie van €500 aanvragen. Deze subsidie wordt toegekend aan de wijkraad in uw wijk. Van die subsidie kunt u gebruik maken als team. De wijkraad houdt een jaarlijks voortgangsgesprek met buurtgenoten die betrokken zijn bij een buurtpreventieproject.

Lees meer in de presentatie van de gemeente:

Bekijk presentatie