Buurtpreventieteam Apostelwijk

De projectgroep Attentie Buurtpreventieteam is medio 1994 opgestart. Oorzaak was o.a. een inbraakgolf in de Apostewlijk. Tijdens een informatie-avond bleek behoefte aan het opstarten van een projectgroep buurtpreventie. De wijk werd gevraagd om deel te nemen en deelnemers krijgen een deelname sticker. Ook werden bij de invalswegen de buurtpreventieborden opgehangen. Daarna volgde de preventiemaatregelen voor eigen huis en haard (graveer-actie). Later komt meer de focus te liggen op zaken die met de woon- en leefomgeving te maken hebben. Groen - verkeer - parkeren - energie etc. kwamen in projectvorm aan de orde.

De projectgroep bestaat uit diverse straatcoördinatoren waarvan 2 hoofdcoördinatoren, politie, woningcorporatie en de gemeente.

Beheert u een WhatsApp groep? Meld 'm aan!

het preventie gebied van Apostelwijk

De Apostelwijk is een redelijk vast omlijnd gebied in de Mierlo-Hout. Het ligt omsloten door de spoorlijn Eindhoven-Venlo, Goorloop en Mierloseweg. De Apostelwijk incl. Mierloseweg bevat ca. 550 voordeuren. De projectgroep buurtpreventie maakt onderdeel uit van  Buurtvereniging Apostelwijk. De wijkraad ondersteunt de werkgroepbuurtpreventie zowel financieel als bestuurlijk.

Het gebied omvat:

Troelstrastraat-Suurhoffstraat-Mgr.Nolensstraat-Thorbeckestraat- Aalbersestraat-Kardinaalspad -Kapellerweg- Clemensstraat- Calsstraat-Nrd-Parallelweg-Mierloseweg.

melding plaatsen

Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Meer weten?

2016: opstarten WhatsApp-groep

Buurtpreventie Apostelwijk heeft een 60-tal volgers op WhatsApp om verdachte en/of ongewenste, criminele zaken z.s.m. openbaar te maken. Opgave is mogelijk via reactie op deze website.

Whats App Apostelwijk is medio februari 2016 "in de lucht"!

Meldingen worden inmiddels door een 70 -tal volgers gelezen.

Uitbreiding is nog altijd mogelijk.Neem gerust contact op via het e-mail adres van het projectteam: buurtpreventie-apostelwijk@outlook.com.

Beheert u een WhatsApp groep? Meld 'm aan!

Kom ons team versterken!

Deelnemen